DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

Co nas wyróżnia

Nasza kancelaria jako naczelną zasadę stawia sobie etyczne i przejrzyste postępowanie oraz komfort psychiczny osób poszkodowanych nieszczęśliwym wypadku. Dlatego też nasi pracownicy nie odwiedzają bez zaproszenia domów potencjalnych klientów, a w swoich działaniach starają się maksymalnie ograniczyć Państwa dyskomfort związany z przykrym zdarzeniem. Nie zawieramy również umów w chwili, gdy stres lub szok mogą utrudnić Państwu właściwą ocenę sytuacji lub powodować działania pod wpływem impulsu.

Zapewniamy bezpłatne konsultacje przed przekazaniem nam sprawy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań dokładnie analizujemy sprawę. Na samym początku informujemy każdego klienta o jaką kwotę odszkodowania może się ubiegać, jakie ma potencjalne szanse na wywalczenie tej sumy oraz jak przebiegać będzie postępowanie. Konsultacje takie są całkowicie bezpłatne i niezobowiązujące. Po uzyskaniu powyższych informacji, dopiero wówczas w sposób swobodny i nieskrępowany podejmujecie Państwo decyzję, czy chcecie powierzyć prowadzenie Waszej sprawy naszej Kancelarii.

W prowadzeniu każdej sprawy współpracuje ściśle zespół energicznych i zaangażowanych: prawników, specjalistów ds. ubezpieczeń oraz działających na nasze zlecenie niezależnych biegłych z różnych dziedzin, których zadaniem jest uzyskanie jak najwyższego odszkodowania dla naszych klientów.

Zgodnie z Waszym życzeniem, jest możliwym uzyskanie przez Państwa wszelkich informacji w swojej sprawie: telefonicznie, poprzez kontakt e-mail lub podczas osobistego spotkania.

Dzięki wysokiej skuteczności i efektywności możemy zaproponować Państwu najniższą prowizję na rynku - 18,45% brutto od rzeczywiście uzyskanego odszkodowania, bez opłat wstępnych i zaliczek. Na Państwa życzenie poprowadzimy również sprawę sądową i pokryjemy wszystkie koszty z tym związane.

Legem bonam a mala nulla alia nisi
naturae norma dividere possumus.