DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

Nasze sukcesy

Nie od dziś wiadomo, że fakty są najbardziej wiarygodną miarą oceny. Poniżej zamieszczamy trzy przykłady autentycznych postępowań prowadzonych w naszej kancelarii, co unaocznia skuteczność i efektywność naszych działań.

Wszystkie zamieszczone dokumenty są autentyczne, zaś dane pozwalające zidentyfikować naszych klientów zostały ukryte ze względu na ochronę ich prywatności.

Sytuacja pierwsza

Rodzice naszego klienta wykupili i opłacali mu przez 16 lat tak zwaną polisę posagową. Po upływie okresu na jaki zawarta została umowa ubezpieczyciel zaproponował wypłatę kwoty 629,00 zł.

zobacz skan dokumentu

Po dość długim okresie, w którym uprawnieni próbowali rozwiązać sprawę na własną rękę sprawa trafiła do nas. Po pierwszych naszych czynnościach ubezpieczyciel podwyższył propozycję do kwoty 1300,00.

zobacz skan dokumentu

Ostatecznie po skierowaniu sprawy na drogę sądową uzyskaliśmy dla klienta kwotę 10.649,62 zł wraz z odsetkami i zwrotem kosztów procesu.

zobacz skan dokumentu

Sytuacja druga

Naszemu klientowi odmówiono wypłaty odszkodowania za uszkodzenia pojazdu odniesione w wyniku wypadku drogowego.

zobacz skan dokumentu

Po objęciu prowadzenia sprawy przez naszą kancelarię, klientowi przyznano i wypłacono odszkodowanie w kwocie 3027,67 zł.

zobacz skan dokumentu

W wyniku dalszego postępowania, po przedstawieniu niezależnej wyceny dokonanej przez współpracującego z naszą kancelarią biegłego rzeczoznawcę, naszemu klientowi przyznano i wypłacono dodatkowe odszkodowanie w kwocie 4096,10 zł.

zobacz skan dokumentu

Sytuacja trzecia

Nasz klient w trakcie pobytu w Publicznym Szpitalu stał się ofiarą błędu w sztuce medycznej, w wyniku którego poniósł trwały uszczerbek na zdrowiu. Zarówno szpital, jak i jego organ założycielski - Wojewoda Łódzki odmówili wzięcia na siebie odpowiedzialności za powstały uszczerbek na zdrowiu naszego klienta. W wyniku naszych działań klient uzyskał kwotę ponad 200.000 zł tytułem odszkodowania, zadośćuczynienia i odsetek oraz dożywotnią rentę.

zobacz skany wyroku sądu

Wiele osób mogłoby opowiedzieć podobne historie. Jeżeli również Ty masz problem z uzyskaniem odszkodowania lub uważasz, że jego wartość została zaniżona, skontaktuj sie z nami: tel. 043-843 93 89 lub wypełnij formularz.

Non ex regula ius sumatur,
sed ex iure quod est regula fiat.