Windykacja i ochrona płatności

Stała obsługa - 0 zł

Nasza kancelaria od 10 lat skutecznie i efektywnie walczy o interesy naszych klientów, zyskując w tym czasie renomę i zaufanie. Znaczna część naszych klientów to petenci, którzy w sposób stały systematyczny i kompleksowy, powierzają nam swoje problemy prawne. Czujemy się wyróżnieni zaufaniem, jakim obdarzają nas w ten sposób.

W tym miejscu chcielibyśmy zainteresować również Państwa stałą współpracą w zakresie obsługi windykacji należności bieżących na rewolucyjnych warunkach.

Prawo cywilne przewiduje mechanizm odsetek ustawowych jako finansową konsekwencję dla dłużnika, który spóźnia się z zapłatą świadczenia pieniężnego. W praktyce gospodarczej przedsiębiorcy najczęściej rezygnują z dochodzenia odsetek. Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają przywrócić właściwy porządek, w której to wierzyciel musi pokrywać koszty windykacji. A wszystko to dzięki wykorzystaniu instytucji odsetek ustawowych.

Zasady współpracy stałej są proste:

Korzyści dla Państwa firmy:

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu – po zapoznaniu się z Państwa potrzebami przygotujemy dostosowaną do nich indywidualną ofertę.

Leges bonae ex malis moribus procreantur.