Windykacja i ochrona płatności

Wierzytelności jednostek samorządu terytorialnego

Rynek inwestycji prowadzonych przez instytucje publiczne w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im instytucje oraz jednostki organizacyjne w związku z zwiększeniem dostępności środków europejskich uległ w ostatnich latach znacznemu poszerzeniu. Przedsiębiorcy chętnie uczestniczą w realizacji tego typu projektów, traktując samorządowego partnera jako wymagającego lecz godnego zaufania i pewnego kontrahenta.

Niestety problemy z płatnościami nie omijają również tego sektora. Gminy niekiedy przeceniając swoje możliwości inwestycyjne tracą płynność finansową i w konsekwencji  zwlekają z zapłatą należności, lub co zdarza się częściej nakładają na wykonawców, nieuzasadnione kary umowne lub potrącenia, aby obniżyć wartość wypłacanego wynagrodzenia.

Dla przedsiębiorców, będących wierzycielami organów samorządu terytorialnego, lub podległych im jednostek Kancelaria Prawna PRETOR sp. z o.o. przygotowała korzystną ofertę odzyskiwania tych należności polegającą na ich wykupie.

Korzyści dla Przedsiębiorcy:

Skontaktuj się z nami i przedstaw nam swoją sprawę - wspólnie znajdziemy dla niej najlepsze rozwiązanie.

Iura non in singulas personas,
sed generaliter costituuntur