Zespół

Damian Niciejewski
Radca prawny, wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Łodzi pod nr ŁD-M 1403, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Spółek Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od wielu lat z powodzeniem prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie spółek handlowych, transportowym oraz w prawie podatkowym. Kieruje Działem Prawnym Kancelarii.

Waldemar Jędrzejak
Po ukończeniu studiów na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego współtworzy obecną Kancelarię Prawną PRETOR sp. z o.o. W roku 2003 obejmuje funkcję jej pierwszego prezesa zarządu, którą sprawuje nieprzerwanie do chwili obecnej. Ponadto osobiście kieruje pracą Działu Windykacji Kancelarii.

Agnieszka Bator-Cielek
Absolwentka Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W kancelarii pracuje od kwietnia 2008r. od początku zajmując się sprawami odszkodowawczymi. Obecnie pełni w kancelarii funkcję Kierownika Działu Odszkodowań.

Elwira Pluta
Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. W zespole kancelarii pracuje od 2006r. na stanowisku kierownika sekretariatu. Pełni pieczę nad terminarzem pracy kancelarii, dba o organizacyjną stronę jej funkcjonowania oraz o sprawny obieg informacji pomiędzy kancelarią a klientami, sądami i instytucjami.

Damian Gajewski
Menedżer Jakości, Audytor Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością wg. ISO 9001:2008, absolwent Politechniki Łódzkiej, a także Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Swoje praktyczne doświadczenie zdobywał w koncernach międzynarodowych, reprezentując struktury zarządzania jakością. W Kancelarii Prawnej PRETOR Sp. o.o. odpowiada za wdrożenie i funkcjonowanie Systemu Jakości oraz wypełnia misję Dyrektora Handlowego.

Małgorzata Kubicka-Osiecka
Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. W czerwcu 2012 r. obroniła pracę magisterską z dziedziny prawa karnego. W 2015 r. ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Praktykowała w Sądach i organach administracji publicznej. Interesuje się prawem rzeczowym oraz rodzinnym.

Mateusz Lisy
Aplikant radcowski. Absolwent Prawa oraz Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym, w szczególności prawem zobowiązań, oraz prawem rodzinnym.

Jacek Kępa
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Ukończył aplikację prokuratorską i administracyjną. W Kancelarii Prawnej Pretor sp. z o. o. w Wieluniu pracuje od grudnia 2015r. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z dochodzeniem odszkodowań.

Milena Stępień
Od września 2006r zatrudniona w kancelarii na stanowisku specjalista do spraw windykacji i egzekucji, gdzie zajmuje się między innymi inicjowaniem, nadzorem i kontrolą postępowań egzekucyjnych prowadzonych dla klientów kancelarii. Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na kierunku Pedagogika Specjalna – Resocjalizacja.

Cedant arma togae.