Odszkodowania

Potrzebujesz pomocy?

Uważasz, że wysokość odszkodowania jest zaniżona do doznanych przez Ciebie krzywd? Dzięki naszej pomocy masz szansę na odzyskanie świadczeń nawet do 3 lat wstecz. Specjalizujemy się w odszkodowaniach i zadośćuczynieniach.

Udzielamy pomocy z zakresu:

szkód osobowych, obejmujących: utracony dochód, koszty leczenia, zadośćuczynienie za krzywdę, koszty opieki nad bliskimi, a także ich śmierć.

szkód majątkowych, do których zalicza się m.in. utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, do którego doszło w wyniku zdarzenia losowego czy też działań celowych lub niezamierzonych innych osób.

szkód komunikacyjnych, w wyniku których konieczne jest holowanie pojazdu, wynajem auta zastępczego i inne czynności, wynikające z uszkodzenia lub zniszczenia auta.

Nasze wynagrodzenie pobieramy dopiero po wyegzekwowaniu należnego świadczenia – wynosi ono 20% kwoty brutto.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną PRETOR.

Kancelaria Prawna Pretor Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 8

98-300 Wieluń

Sekretariat/Dział Windykacji i Egzekucji

Dział Odszkodowań

Szkody komunikacyjne: Jacek Kępa